thiet-ke-thiep-cuoi-doc-quyen-dep
Mở cửa từ thứ 2- chủ nhật kể cả ngày lễ
THIẾT KẾ THIỆP CƯỚI
Hoạt động từ 08:00 am- 08:30pm
thiepcuoi-chat-luong-gia-re

CHÚNG TÔI
LUÔN MANG ĐẾN
SỰ HÀI LÒNG CHO
QUÝ KHÁCH HÀNG

THIỆP CƯỚI GIÁ RẺ CHỈ VỚI 2K

Mở cửa từ thứ 2- chủ nhật kể cả ngày lễ

Hoạt động từ 08:00 am- 08:30pm

BỘ SƯU TẬP MỚI

 • c1b8cd2d900d72532b1c
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  8,900 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  877
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  3,000  2,500 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  875 ĐỎ KIM VÀNG
  875 GỖ KIM ĐỎ
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  Đỏ Nhung: 3,200đ – Xanh Gỗ: 2,800

  3,500  2,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  876 ĐỎ
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  3,500  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  876 HỒNG
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  3,500  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  878 GỖ KIM ĐỎ
  878 TRẮNG KIM ĐỎ
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  3,300  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  878 ĐỎ KIM VÀNG
  878 ĐỎ KIM BẠC
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  3,300  2,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  878 XANH KIM BẠC
  878 TRẮNG KIM TÍM
  Quick View

  Áp dụng số lượng 300 thiệp trở lên

  Mẫu trắng: 2,800đ – Màu Xanh dương: 3,300đ

  3,300  2,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  b51395f7e29f02c15b8e
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  2,900  2,300 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  865
  94ed8434f35c13024a4d
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,200  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  10f535104278a226fb69
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,200  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  a4f92b1a5c72bc2ce563
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,000  2,600 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  cc4628a75fcfbf91e6de
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,200  2,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  6588a9b8ded03e8e67c1
  df98b2abc5c3259d7cd2
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 500 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,200  2,900 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  f7571563620b8255db1a
  5e9e31a346cba695ffda
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 500 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,500  2,900 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  5ad2f333845b64053d4a
  9dd13e304958a906f049
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,200  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  d4605a022d6acd34947b
  b4868ee4f98c19d2409d
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,000  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  a06752092561c53f9c70
  38dae7b490dc708229cd
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,000  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  5bc485aaf2c2129c4bd3
  86ba63d814b0f4eeada1
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,200  2,900 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  19342b525c3abc64e52b
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,000  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  cbcbd6aaa1c2419c18d3
  2ee25d812ae9cab793f8
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Giá chi tiết: Màu trắng: 2,600đ, màu vàng: 3,100đ

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  2,900  2,600 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  859 ĐỎ KIM VÀNG
  5e50ab7fdc173c496506
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,000  2,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  e128ee75991d7943200c
  71ca99a5eecd0e9357dc
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,200  2,900 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  1e3d4242362ad6748f3b
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin vui lòng liên hệ 0961 676 186 – 0933 990 898

  2,900  2,500 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • 101
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  Giá chưa bao gồm nơ và hạt

  4,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  c4e34c023b6adb34827b
  aaa528445f2cbf72e63d
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  3,300  2,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • 87
  88
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,600 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • 102
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  3,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • 77
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên từ 300 thiệp trở lên

  Số lượng ít hơn xin liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  4,900 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1621 DO NHUNG
  DQ-1621 KEM GAN BH
  Quick View

  Giá chi tiết

  Kem: 2,600 VNĐ –  Đỏ nhung: 3,000 VNĐ – Hồng: 3,200 VNĐ  – Xanh: 3,200 VNĐ

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

  2,900  2,600 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1606 DO NHUNG
  DQ-1606 HONG SEN
  Quick View

  Giá chi tiết: Kraft: 2,500 –  Đỏ: 2,900 VNĐ – Hồng: 3,200 VNĐ – Xanh Lá: 3,200 VNĐ

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

   

  2,900  2,500 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1601 DO NHUNG
  DQ-1601 GIAY KRAFT
  Quick View

  Giá chi tiết:  Kraft: 2,500 VNĐ,  Đỏ: 2,900 VNĐ, Hồng, 3,200đ VNĐ, Xanh Lá: 3,200 VNĐ

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

  2,900  2,300 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1602 XANH DUONG
  DQ-1602 TIM
  Quick View

  Nội dung thông tin chữ màu đỏ

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

  Note: Giá khuyến mãi chỉ áp dụng đến hết tháng 8

   

  3,200  2,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1708-OFFSET
  Quick View

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

  2,900  2,700 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1706-OFFSET
  Quick View

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

  3,500  3,000 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1705-OFFSET
  Quick View

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

  3,500  2,900 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1608 DO NHUNG
  DQ-1608 TIM
  Quick View

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

  Giá chi tiết từng màu: Hồng, Tím: 2,600đ, Đỏ: 2,900, Xanh: 2,900

  3,200  2,600 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1603 DO
  DQ-1603 TIM
  Quick View

  Giá chi tiết: Đỏ: 2,500 VNĐ – Tím: 2,900 VNĐ – Vàng: 2,900 VNĐ

  Áp dụng số lượng từ 300 thiệp trở lên

   

  2,900  2,500 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • Sale
  DQ-1606 GIAY KRAFT
  Quick View

  Áp dụng số lượng 500 thiệp trở lên

  3,200  2,500 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp
 • 2D7A1807
  2D7A1803
  Quick View

  Giá trên áp dụng số lượng trên 300 thiệp, số lượng thấp hơn xin vui lòng liên hệ: 0933 990 898 – 0961 676 186

  4,800 
  Đặt thiệp
  Sold By In thiệp cưới | Tư vấn kinh nghiệm cưới | In thiệp cưới đẹp

TƯ VẤN KINH NGHIỆM CƯỚI

 • THIỆP CƯỚI CAO CẤP – SANG TRỌNG – TINH TẾ

  THIỆP CƯỚI CAO CẤP – ĐẲNG CẤP – SANG TRỌNG – TINH TẾ Thiệp cưới sang trọng và đẳng cấp theo lối hiện đại Mời ăn cưới – một việc tưởng chừng như hết sức đơn giản trong rất nhiều “công đoạn” phức tạp của đám cưới lại không hề dễ dàng như bạn tưởng. Bởi […]
  Read More
 • IN THIỆP SINH NHẬT- IN THIỆP THÔI NÔI

  In Thiệp sinh Nhật –  Thiệp Mừng Thôi Nôi Đẹp – Giá rẻ tại Tp.HCM Thế Giới Thiệp Cưới chuyên SX các loại thiệp cưới, thiệp sinh nhật, thiệp mời đám chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệp đưa ra nhiều dòng sản phẩm thiệp sinh nhật […]
  Read More
 • DẠY IN LỤA – IN THIỆP CƯỚI- THIẾT KẾ ĐỒ HỌA BAO RA NGHỀ

  Dạy In Thiệp Cưới, In Tem, In Decal, In Áo Mưa, In bao bì …. bằng phương pháp in lụa: Dạy in thiệp cưới , dạy in lụa bằng phương pháp in lụa là một khóa học khá thú vị mà chúng tôi cung cấp. Khóa học đó dành cho những sản phẩm in giấy nói […]
  Read More
 • 10 ĐIỀU KHÔNG THỂ QUÊN KHI ĐẶT THIỆP CƯỚI

  Đôi uyên ương cần phải chú ý đặt thiệp cưới đúng mẫu, không sai sót về nội dung bê trong, để khi chuyển thiệp tới khách mời, sẽ thể hiện sự chu đáo, cẩn thận hơn. Hiện rất nhiều nhà in đưa ra nhiều mẫu thiệp phong phú, thích hợp cho nhu cầu của từng […]
  Read More
 • ĐÁM CƯỚI, NÊN CHUẨN BỊ TỪ ĐÂU

  Khi đã chọn được ngày lành tháng tốt, các cặp đôi sẽ háo hức để chuẩn cho đám cưới trong mơ của mình, nhưng hầu hết các cô dâu chú rể tương lai đều luống cuống vì không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên, mình sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm để giúp […]
  Read More

VIDEO

CHI NHÁNH 01

CHI NHÁNH 2

Chat Zalo
Chat Facebook
0961.676.186